بایگانی دسته بندی "مذهبی"

گزارشي از تجربه مردمي کردن اقتصاد در منطقه اي محروم

پروژه توانمند سازي مردم قلعه گنج که با همت بنياد مستضعفان وبر اساس مزيت هاي نسبي منطقه اي اجرا شد قادر است لکه هاي توسعه نيافتگي را با همت ساکنان بومي برطرف کند .

** مروري بر
مسيرپيشرفت و توسعه کشورهاي  موفق  نشان مي دهد که هيچ کشور و هيچ منطقه اي محروم
يک شبه و ناگهاني به توسعه و پيشرفت نرسيده بلکه مردم آن منطقه با ورود به حوزه
اقتصاد و تحمل سختي ها و تلاش بيشتر منطقه خود را از عقب ماندگي و توسعه نيافتگي
به پيشرفت و رفاه بيشتر رسانده اند
.

 

 

قلعه گنج
اکنون مي تواند به عنوان پروژه اي ملي و الگو 
در مردمي کردن اقتصاد و محروميت زدايي مناطق با تکيه بر مزيت هاي نسبي در
دستور کار برنامه ريزان قرار گيرد . پروژه اي که با همت بنياد مستضعفان و با
پشتوانه علمي – دانشگاهي  کليد خورد
.

به گزارش
جوان برخي در کشور بر اين باورند که اگر کشور نتوانسته به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله
برسد  دو دسته از عوامل داخلي و خارجي  در آن دخيل است.  يکي فشارهاي 
خارجي و ديگري عادت هاي غلط ايراني ها و دهان بازي که منتظر درامدهاي نفتي
است و انها را تنبل کرده است . اما به راستي ايا چنين است ؟

مروري بر
مسيرپيشرفت و توسعه کشورهاي  موفق  نشان مي دهد که هيچ کشور و هيچ منطقه اي محروم
يک شبه وبه ناگهان  توسعه و پيشرفته نشده ،
بلکه مردم آن منطقه با ورود به حوزه اقتصاد و تحمل سختي ها و تلاش بيشتر، منطقه
خود را از عقب ماندگي و توسعه نيافتگي به پيشرفت و رفاه سوق داده اند
 

از اين رو
سياستگذاران اگر به فکر توسعه و پيشرفت و اباداني مناطق محروم  هستند و قرار است مانع مهاجرت به شهرهاي بزرگ
بشوند ، بايدبراين اساس استراتژي خودرابناکنند
.

خوشبختانه!
اين نوع نگاه  درقلعه گنج که يکي از محروم
ترين نقاط کشور به شمار مي رفت  توسط يکي
از نهادها ي عمومي  به شکل نمونه اجرا شده
و تغييرات محسوس  در توسعه منطقه  قابل رويت است ومي تواند الگويي مناسب براي
توسعه بر اساس مزيت هاي منطقه اي به شمار رود
.

اين اقدام
با توصيه و ماموريت محوله مقام معظم رهبري به بنياد مستضعفان به ثمر نشسته و
کارنامه اي  شايسته  وقابل ارايه را به ثبت رسانده است .مقام معظم
رهبري دراين باره گفته بودند: «يك منطقه را در نظر بگيريد. آنگاه بپردازيد به رفع
محروميت از آن منطقه، به ايجاد اشتغال، ايجاد رونق و هر كاري كه لازم دارد يك
منطقه را از آب و گِل بيرون بياورد
».

در ادامه
به برخي از سياست ها و دستاوردهاي اين منطقه که با حمايت بنياد مستضعفان و همراهي
ديگر دستگاه ها  به سرانجام رسيده و در ان
نقش مردم بر اقتصاد با اندک حمايت ها پر رنگ تر شده و اقتصاد به دست مردم رونق
گرفته مي پردازيم
.

 

پروژه توان افزایی

آدام اسمیت
در کتاب ثروت ملل مي نويسد «میل به بهترکردن شرایط… از رحم مادر با ماست و هرگز
تا لحظه مرگ رهایمان نخواهد کرد». اگر چنين باشد پس چرا برخي کشورها سرعت رشد و
پيشرفت انها کم وبرخي بيشتر است ، چرا برخي مناطق محروم تر ند وو برخي مناطق
برخوردار تر ؟

اگر چه در
پاسخ به اين سوال بايد قدري با احتياط سخن گفت و نقش شرايط عوامل متعددي همچون
شرايط جغرافيايي را مدنظر قرار داد اما مي توان ادعا کرد که سخن ادام اسميت ناظر
به انگيزه افراد است و معمولا انگيزه فردي 
الزاما به  هم افزايي در يک منطقه
نمي شود. لذا به درستي در کتاب «پيش رفتن با جمع» نوشته آلبرت هيرشمن  دربررسي الگوهاي موفق منطقه اي توسعه محلي به
کنش و تلاش هاي جمعي تاکيد دارد والگوهاي تعاوني و کارهاي گروهي را رمز تغيير
منطقه اي مي داند
.

به نظر مي
رسد بنياد علوي از زير مجموعه هاي بنياد مستضعفان 
بر اساس اين اصل مهم و با پشتوانه طرحي عملي و علمي  برخاسته از تحقيقات دانشگاه هاي کشور در بومي
سازي  توسعه منطقه اي گام قابل توصيفي را
برداشته است
.

 

روند کار چگونه آغاز شد ؟

  در نخستين گام بنياد علوي قراردادی با
دانشگاه تهران و با هدف جلب مشاركت توانمندسازي و بسيج جوامع محلي، بهبود وضعيت
اقتصادي- اجتماعي در جامعه محلي، جلوگيـري از مهاجرت روستاييان به شهرها، تشكيل و
تقويت صندوق‌هاي خُرد اعتباري و تعاوني‌هاي محلي در جهت حمايت از توسعه مشاغل
محلي، احياء مشاركتي منابع طبيعي و حمايت از بازاريابي محصولات روستايي با ارتقاء
كمّي و كيفي محصولات توليدي، در سطح شهرستان منعقد کرد
.

در این طرح
ارائه خدمات تسهیل گری در ارتباط با برنامه های اولویت دار و ایجاد صندوق خرد
توسعه روستایی با هدف نهایی توسعه اقتصاد درونزای محلی (توسعه گری) تعريف شد والگوی
توان افزایی جوامع محلی قلعه گنج  مبتنی بر
فرهنگ سنتی یاریگری در ایران در دستور کار قرار گرفت. فرهنگ یاریگری ریشه در سنت
کهن ایران دارد که شامل یاریگری ها و تعاونی های سنتی همچون بنه ها (برای مدیریت
منابع کشاورزی) و یاریگری های زنانه همچون واره ها (در بین بهره برداران مرتع) است
که کارکردهای فرهنگی و اجتماعی هم داشته اند
.

همچنين در
پروژه توان افزایی جوامع محلی محوریت تولید، اشتغال، ارتقا کرامت و عزت انسانی
بوده که البته تقویت فرهنگ محیط زیست و منابع طبیعی را نیز در دستور کار خود قرار
داده (اجرای طرح هر گروه یک نهال) است. وام هايي كه در صندوق هاي خرد اعتباري،
براي ايجاد اشتغال پايدار زنان؛ به خصوص زنان سرپرست خانوار، ارائه مي گردد؛ اکثرا
مربوط به همين نوع فعالیت ها است. صنایع دستی و پوشاک محلی که زمانی فاقد ارزش
افزوده برای خانوار روستایی بودند یا ارزش افزوده اندکی ایجاد می کردند، و همچنین
در معرض فراموشی و نابودی قرار داشتند، می توانند با استفاده از منابع صندوق ها در
قالب یک فعالیت اقتصادی شکل گرفته و احیا شوند و زمینه را برای اشتغال زنان، البته
نه از نوع اشتغال در خارج از منزل، بلکه اشتغال خانگی فراهم آورند
.

 

 افزايش سرمايه هاي اجتماعي با گروه هاي روستايي

شکل گیری و
توانمندسازی تعاونی ها بر اساس اصل سهم بری همان مبحث کشاورزی قراردادی است و مبنای
آن بر اساس توسعه سرمایه اجتماعی با شکل گیری گروه های روستاییان در قالب تعاونی
ها و یا سازمان های مبتنی بر محصولی خاص می باشد که طرح توان افزایی نیز در این مسیر
حرکت می کند و در حال حاضر توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در شهرستان شکل
گرفته است
.

 

تشكيل صندوق‌هاي خُرد اعتباري

لازم به
ذکراست که توانمندسازی جوامع محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی در
قالب گروه‌های اعتبار پس‌انداز، افزایش دسترسی روستاییان کم‌درآمد به تسهیلات
اعتباری، ارتقاء مهارت‌های فردی و اجتماعی روستاییان از طریق هدایت پس‌اندازهای غیرمولد
خانوارهای روستایی به سرمایه‌های مولد کارآمد، افزایش درآمد خانوارهای کم‌درآمد از
طریق پرداخت وام‌های کوچک برای فعالیت‌های درآمدزا، برنامه‌ریزی جهت اجرای پروژه‌هایی
که مبتنی بر ظرفیت، امکانات و شرایط منطقه باشد و همچنین توسعه اشتغال و تثبیت
مشاغل دارای بحران مالی انجام شده و مي شود و اين همان نقش دهي واقعي به مردم در
حوزه اقتصاد است. موضوعي که شاه کليد توسعه و پيشرفت در هر منطقه و حتي کشوري به
شمار مي رود

    در اين نوع طرحهاکه
موسوم به صندوق هاي خرد اعتباري هستند  ،
مبلغي به‌عنوان پس‌انداز توسط مردم و پس از سه ماه،‌ به ميزان همان مبلغ توسط
بنياد مستضعفان در صندوق ذخيره و صرف پرداخت تسهيلات مي‌شود. این اقدام در۲۰ روستای
شهرستان قلعه گنج آغاز و به ۱۰۰روستا گسترش و تا ۱۴۴ روستا ادامه خواهد داشت (
تاكنون در ۱۰۰ روستا این فعالیت انجام‌شده است و ۴۴ روستا نیز در حال انجام است)
.

 تشکیل تعاوني توسعه فراگير در روستاهای شهرستان قلعه گنج

بديهي است
تعاوني ها در مناطق محروم وبا وجود نبود سرمايه هاي زياد در دست اشخاص  محلي يکي از راه هاي جذب سرمايه در  اين نوع سرزمين ها ، تجميع سرمايه براي راه
اندازي فعاليت هاي اقتصادي بزرگتر است .از 
اين رو به‌منظور دست یابی به اهداف توانمندسازی و معیشت پایدار در شهرستان
قلعه گنج در هر دهستان یک شرکت تعاونی فراگیر ملی تشکیل شده است که در مجموع امکان
فعاليت  ۵ تعاونی در ۵ دهستان شهرستان قلعه
گنج با تعداد اعضای  ۳۵۵۹  نفر وبا مشخصات جدول شماره ۲   را فراهم کرده است
.

 نتيجه اين اقدامات و برنامه ريزها
درمنطقه قلعه گنج ايجاد زير بنا ها ي لازم براي توسعه بنگاه هاي اقتصادي مردم محور
در منطقه شده است که مي توان به موارد زير اشاره کرد
:

 

           ایجاد واحد پرورش
بز شیری مورسیا

احداث
مجتمع بز شيري در شهرستان قلعه گنج يكي از طرح هاي موفق دامپروري در كشور بعد از
انقلاب و در جهت حفظ محیط زیست و ایجاد تعادل دام و مرتع وتغییر الگوی بهره برداری
از دامداری به دامپروری شهرستان بود. 
ارتقاء توان ژنتیکی نژاد بزهای بومی موجود در منطقه قلعه گنج و ترویج پرورش
اصولی بز شیری در فضای بسته، شركت كشاورزي و دامپروري فردوس پارس، نسبت به احداث
مجتمع دامداري با ظرفيت سه ‌هزار رأس دام، اقدام و سپس با بررسي نژادهاي برتر
دنيا، نسبت به انتخاب نژاد بُز مورسيا از اسپانيا كه هم قابليت شيردهي بالا و هم
مقاومت در برابر شرايط آب و هوايي منطقه را داشته باشد، اقدام نمود. بر اساس اين
طرح وطبق برنامه های پیشنهادی در طول ۵ سال حدود ۲۵ هزار راس بز مورسیا با در نظر
گرفتن متوسط ۲۵ راس به ازای هر خانوار در مراکز روستایی واجد شرایط در جهت ایجاد
اشتغالزایی و معیشت پایدار توزیع می گردد که بر اساس برنامه مذکور و سطح درآمدی،
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این حرفه می توان به ازای هر بز مورسیا، ۳ راس بز محلی
را از چرخه دامی شهرستان حذف و درمجموع تعداد ۷۵ هزار راس دام وابسته به سطح مراتع
شهرستان را کاهش داد
.

این طرح،
تاکنون برای ۴۴ نفر اشتغال‌زایی داشته است
.

           احداث هتل كپري
قلعه‌گنج

از ديگر
اقدامات انجام شده به منظور جذب گردشگر و فراهم ساختن زیرساخت‌های توسعه
شهرستان  تفاهم‌نامه‌اي با شركت مادر تخصصي
سياحتي و حمل و نقل پارسيان( از زير مجموعه هاي بنياد مستضعفان ) منعقد و بر اساس
آن، ساخت و تجهيز واحدها توسط آن شركت صورت پذيرفت. اين هتل در مساحت يك هكتار و
داراي ۳۰ واحد اقامتي، يك لابي، رستوران روباز، رستوران سربسته، واحدهاي اداري،
قسمت پذيرش و محل فروش صنايع دستي محلي می‌باشد، با معماري سازگار با محيط و الهام‌گرفته
از ساخت و سازهاي بومي احداث و به بهره‌برداري رسيده که مورد استقبال گردشگران
خارجي و داخلي قرار گرفته است. این هتل سه ستاره می باشد ودر سال ۹۵ ميزبان ۲۱۳ میهمان
خارجی و ۶۵۹۸ نفر میهمان داخلی بوده که سودي در حدود ۲۰۰ ميليون تومان را تضمين
کرده است.

 

پایان بخش
اول

نویسنده
گزارش : مهران ابراهیمیان

admin بدون نظر ادامه مطلب

بیمه سینا اولین دوره فروش و بازاریابی بیمه‏‌های زندگی را با هدف ارتقای توان فنی و قدرت مذاکره شبکه فروش خود، زیرنظر اساتید برجسته این رشته برگزار کرد.

به گزارش
پایگاه خبری بنیاد مستضعفان به نقل از روابط عمومی بیمه سینا با توجه به راهبرد جدید
شرکت بیمه سینا مبنی بر توسعه فروش بیمه‌های زندگی و تبدیل‌شدن به یکی از شرکت‌های
پیشرو در این زمینه، برای اولین بار در صنعت بیمه کشور اقدام به تربیت مدرس از بین
نمایندگان علاقه‌مند و فعال خود در حوزه فروش و بازاریابی بیمه‏‌های زندگی نموده
است
.

 

بر این
اساس، پیرو فراخوان معاونت فروش و توسعه بازار، از بین نمایندگان فعال رشته عمر و
سرمایه‏‌گذاری در سراسر کشور با هدف ارتقای توان فنی و قدرت مذاکره شبکه فروش، نمایندگان
داوطلب کلاس‌های آموزشی و تخصصی فنی و بازاریابی بیمه‏‌های عمر را زیرنظر اساتید این
رشته گذرانده و پس از برگزاری آزمون‏‌های تئوری و عملی و ارزیابی صورت‌گرفته توسط
اساتید، افراد ذیل موفق به دریافت گواهینامه مربوطه شدند
:

ـ حسین علی
خاصی ۲۴۵۶، شعبه اصفهان

ـ سیدحسن
حسینی ۲۳۵۰، شعبه بوشهر

ـ عبدالمجید
احمدی ۲۳۷۹، شعبه بوشهر

ـ غلامرضا
شیراززاد ۵۰۴۴، شعبه اهواز

ـ محمد میرزایی
۲۰۰۴، شعبه ملایر

ـ نسرین
تاجیک سعیدی ۲۵۳۵، شعبه جنوب تهران

همچنین،
محدثه شکری کد ۲۴۱۶ و حسین جوان کد ۵۲۹۲ با توجه به امتیازات کسب‌شده به عنوان
مدرس در محدوده منطقه محل فعالیت خود معرفی شدند
.

admin بدون نظر ادامه مطلب

اعتقاد به روزی رسانی خدای متعال، جزو مسلمات آموزه‌های قرآنی و دینی است؛ لذا کاهش جمعیت به هر روش و توجیحی، به خاطر ترس فقر و مشکلات اقتصادی بر خلاف روح ایمان و فلسفه اسلام است. به طوری‌که قرآن در این باره می‌فرماید: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُمْ؛ فرزندانتان را از بیم فقر نکشید، ما شما و آنها را روزی می‌دهیم.»[۱]

منتظران ظهور: اعتقاد
به روزی رسانی خدای متعال، جزو مسلمات آموزه‌های قرآنی و دینی است، لذا
کاهش جمعیت به هر روش و توجیحی، به خاطر ترس فقر و مشکلات اقتصادی بر خلاف
روح ایمان و فلسفه اسلام است. به طوری که قرآن در این باره می‌فرماید: «لا
تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُمْ؛
فرزندانتان را از بیم فقر نکشید، ما شما و آنها را روزی می‌دهیم.»[۱]

و
در جایی دیگر از قرآن کریم در مورد رزق و روزی بندگان آمده است؛ «وَ فِی
السَّمَآء رِزْقُکُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ فَوَرَبّ السَّمَآء وَ الارْضِ
إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّکُمْ تَنطِقُونَ؛ و رزق شما و هر چه به
شما وعده شده در آسمان است، پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این(مطلب
که روزى شما در آسمان است) حقّ است(از علم ازلى الهى گذشته و در لوح محفوظ
درج شده و به مرحله اجرا در آمده است) همان‏گونه که شما(وقت تکلم مى‏دانید
که) حرف مى‏زنید.»[۲]

بدین
معنی که رزق و روزی ما و تمام وعده‌های الهی، همگی به طور حتم در آسمان
است و مسلم بودن آن، بدون هر گونه شک و شبهه‌ای است؛ همان طور که یقین به
نطق و سخنانی که بر زبان جاری می‌کنیم، داریم.

همچنین
قرآن در مورد ارتباط تقوای الهی و رزق و روزی می‌فرماید: «وَ مَن یَتَّقِ
اللَهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ
وَ مَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَهَ بَلِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِکُلّ شَیْ ءٍ قَدْرًا؛ و هر کس تقواى الهى
پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى‌کند و او را از جائى که گمان
ندارد روزى مى‌دهد و هر کس بر خداوند توکل کند، کفایت امرش را مى‌کند،
خداوند فرمان خود را به انجام مى‌رساند و خدا براى هر چیزى اندازه‌اى قرار
داده است.»[۳]

این آیه شریفه به پنج نکته کلیدی و مهم اشاره دارد؛

۱٫ فردی که در زندگی تقوای الهی را پیشه گیرد، هیچ وقت در زندگی به بن بست نمی‌رسد و حتما راه مفرّی پیدا خواهد کرد.
۲٫ همیشه روزی خدا، از راه و طریقی که فرد هرگز گمان نمی‌کرده، نصیب او می‌شود.
۳٫ کسی که در امور زندگی خود خدا را در نظر بگیرد، مسلما خدای برای او بس است.
۴٫ هیچ چیزی جلو دار خواست و اراده خدای متعال نیست و هر امر و اراده‌ای که بکند، به آن می‌رسد.
۵٫
خدای حکیم برای هر چیزی، اندازه و مقدار معینی قرار داده است که کم و زیاد
نخواهد شد؛ «وَ مَا مِن دَآبَّةٍ فِی الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ
رِزْقُهَا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَابٍ
مُّبِینٍ؛ هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست، جز آن‌که روزی او بر عهده
خداست و موضع و مکانش را می‌داند، زیرا همه در کتاب مبین آمده است.»[۴] این
آِیه شریفه به وضوح می‌رساند که روزی تمام جنبندگان به عهده خدای متعال
است.

همچنین
در قرآن کریم، کشتن فرزند به دلیل فقر و تنگدستی، بسیار مورد نکوهش واقع
شده است. آیاتی در قرآن آمده که به طور مستقیم به این موضوع می‌پردازد. در
سوره مبارکه اسراء چنین آمده است: «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ
إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً
کَبیراً؛ و فرزندان خود را از ترس فقر و تنگدستی نکشید، ماییم که آنها و
شما را روزی می‌دهیم حقا که کشتن آنها گناهی است بزرگ.»[۵]

بر
اساس این آیه و آیه ۱۵۱ سوره انعام که اول پارگراف آمده است، کشتن فرزندان
از گناهان است و چنان چه والدین، فرزندان خود را به دلیل ناتوانی مالی از
بین ببرند، مرتکب گناهی بزرگ شده‌اند. آیات کتاب قرآن اشاره دارد که رزق و
روزی را خدا مشخص می‌کند و اوست که بندگانش را برکت خواهد داد.

این
سخن هرگز به معنای آن نیست که والدین نسبت به فرزندان خود صاحب حق و
مسئولیتی نیستند؛ بلکه بر آنها وظایفی نهاده شده که باید در انجام آنها
کوشا باشند؛ البته نه آن گونه که خود با مشکل خاصی روبه‌رو شوند.

باروری و برتری

خدای
متعال، زاد و ولد موجودات را لطف و مرحمت و نشانه‌ای از قدرت بی‌پایان خود
در قرآن کریم می‌خواند. برای مثال در آیه ۱۲ سوره نوح می‌خوانیم؛ «وَ
یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَل لَّکُمْ جَنَّاتٍ وَ
یَجْعَل لَّکُمْ أَنْهَاراً؛ ‏و با اعطاء دارائی و فرزندان، شما را کمک
می‌کند و یاری می‌دهد و باغ‌های سرسبز و فراوان بهره شما می‌سازد و
رودبارهای پر آب در اختیارتان می‌گذارد.‏»[۶] و همچنین در آیه ۶ سوره اسراء
آمده است؛ «ثُم‌َّ رَدَدْنَا لَکُم‌ُ الْکَرَّة‌َ عَلَیْهِم‌ْ وَ
أَمْدَدْنَاکُمْ‌ بِأَمْوال‌ٍ وَ بَنِین‌َ وَ جَعَلْنَاکُم‌ْ أَکْثَرَ
نَفِیرَاً؛ سپس شما را بر آنها چیره مى‏کنیم و شما را به وسیله دارایی‌ها و
فرزندانى کمک خواهیم کرد و نفرات شما را بیشتر(از دشمن) قرار مى‏دهیم.»[۷]

بر
طبق آیات قرآن کریم، افزایش فرزند و باروری زیاد، همراه با مال و ثروت و
ملک از جمله مصادیق الطاف الهی بر شمرده می‌شود. در مقابل، انسان‌های
گناهکار اگر چه دارای فرزند زیاد هم باشند، ولی به دلیل سرگرم شدن به
باطل‌ها و زشتی‌ها، عاقبت مجازات شده و قومشان اگر چه زیاد هم باشد، همگی
نابود خواهند شد؛

«کَالَّذینَ
مِنْ قَبْلِکُمْ کانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَ أَکْثَرَ أَمْوالاً
وَ أَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِکُمْ
کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِخَلاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ
کَالَّذی خاضُوا أُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ
الْآخِرَةِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ؛ (شما کافران و منافقان) همانند
کسانی هستید که پیش از شما بودند و قدرت آنها بیش از شما و اموال و اولاد
آنها فزونتر از شما بود، پس، از نصیب(دنیای) خود بهره مند شدند، شما نیز از
نصیبتان بهره مند شدید همان گونه که آنها که پیش از شما بودند از نصیبشان
بهره مند شدند و(در گناه و شهوات) فرو رفتید چنان که آنان فرو رفتند آنها
عمل‌ها(ی خیر) شان در دنیا و آخرت باطل و تباه شد(در دنیا خوش نامی، دعای
مسلمین و توفیقات غیبی و در آخرت پاداش های نیکو را نیافتند) و آنها همان
زیانکارانند.»[۸]

باروری و تبعیض جنسیتی

زمانی،
دین مبین اسلام در سرزمین وحی یعنی؛ عربستان ظهور کرد که زن در جامعه آن
روزگار، عنصری بی ارزش تلقی می‌شد و در مقام نازلتری نسبت به مرد قرار
می‌گرفت، لذا در آن روزگار، آنها دختران نوزاد خود را پس از به دنیا آمدن،
زنده به گور می‌کردند؛ در سوره نحل چنین آمده است؛ «وَ إِذا بُشِّرَ
أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى‏ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظیمٌ*
یَتَوارى‏ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِکُهُ عَلى‏
هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ أَلا ساءَ ما یَحْکُمُونَ؛ و هرگاه به
یکی از آنها تولد فرزند دختر را خبر دهند، چهره‌اش از شدت خشم سیاه می‌شود،
ولی از ابراز غم درونی و خشم خویش خودداری می‌کند.* او به واسطه خبر تولد
فرزند دختر و احساس ننگ، از خانواده خود کناره می‌گیرد، از دیار خود متواری
می‌شود و در تردید است که آیا نوزاد خود را با خودداری نگه دارد یا زنده
به گور کند؟ این داوری نادرست است که بین دختر و پسر تبعیض قائل
می‌شوند.»[۹]

از
طرفی، خدای متعال در قرآن کریم، زنده به گور کردن دختران تازه به دنیا
آمده را، نشان دهنده جهل و نادانی افراد معرفی می‌کند؛ «قَدْ خَسِرَ
الَّذینَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما
رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ ما کانُوا
مُهْتَدینَ؛ آنها که فرزندان خود را از روی سفاهت و نادانی کشتند و نیز
آنچه را خدا رزق آنها قرار داده بود، با دروغ بستن به خالق، تحریم کردند،
مسلماً زیان کار شدند، آنها به واقع گمراه شدند و اساسا آنها هدایت نیافته
بودند.»[۱۰]

بر
طبق این آیه، پدر و مادرانی که بعد از به دنیا آوردن فرزند دختر خود، او
را می‌کشتند، نه تنها مرتکب گناه بزرگی شده‌اند، بلکه رزق و روزی را که
همراه با نوزاد متولد شده، از سوی خدا ارسال شده بود، نیز رد کرده‌اند.

باروری و اراده خداوند

با
نگاهی به آیات قرآن در مورد باروری و خواست و اراده خدای متعال، به این
نتیجه می‌رسیم که زاد و ولد، پاداشی از جانب خدای متعال نسبت به بندگان
مؤمن و پرهیزگار است.

حضرت
مریم و زکریاء هر دو به خاطر پاکدامنی و سرشت پاکی که در سرلوحه کار خود
داشتند، پاداش گرفتند و آن پاداش چیزی جز تولد فرزند صالح نبود؛ «قالَتْ
رَبِّ أَنَّى یَکُونُ لی‏ وَلَدٌ وَ لَمْ یَمْسَسْنی‏ بَشَرٌ قالَ کَذلِکِ
اللَّهُ یَخْلُقُ ما یَشاءُ إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما یَقُولُ لَهُ
کُنْ فَیَکُونُ؛ مریم گفت: پروردگارا، چگونه ممکن است مرا فرزندی باشد در
حالی که هیچ مردی مرا لمس نکرده است؟ فرشته گفت: خداوند بدین گونه هر چه را
اراده فرماید خلق می‌کند و چون اراده به بودن چیزی فرماید، به آن
می‌فرماید: موجود شو و بر اثر این امر، آن چه اراده فرموده، موجود
می‌شود.»[۱۱]

نمونه
و مصداق دیگری که خواست و اراده خدای متعال در مورد باروری بیان شده،
مربوط به ولادت حضرت یحیی علیه‌السلام است. «وَ زَکَرِیَّا إِذْ نادى‏
رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنی‏ فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ*
فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ یَحْیى‏ وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ
إِنَّهُمْ کانُوا یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ
رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعینَ؛ ای پیامبر، از زکریا یاد کن، آن گاه که
پروردگار را خواند و عرض کرد ای پروردگار من! مرا بدون فرزند و منتظران ظهور نگذار،
اگر چه تو منتظران ظهور ابدی بندگان هستی.* پس ما دعای او را مورد اجابت قرار
دادیم و یحیی را به او عنایت فرمودیم و همسرش را از بیماری نازایی بهبودی
بخشیدیم.»[۱۲]

پس
آنچه که باعث زاد و ولد می‌شود، با خواست و اراده خداست؛ «أَفَرَأَیْتُمْ
ما تُمْنُونَ* أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ؛ آیا
نطفه‌ای را که که در رحم همسر خود می‌ریزید، ملاحظه کرده‌اید. آیا شما خالق
نطفه و بچه هستید یا ما؟»[۱۳]

بنابراین
همگی این آیات ذکر شده، دلالت بر اراده، قدرت و تسلط خداوند بر امر باروری
همچون تمامی پدیده‌ها اشاره دارد؛ زیرا اگر او نخواهد هرگز چنین نخواهد
شد؛ «وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
جَعَلَکُمْ أَزْواجاً وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى‏ وَ لا تَضَعُ إِلاَّ
بِعِلْمِهِ وَ ما یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ
إِلاَّ فی‏ کِتابٍ إِنَّ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسیرٌ؛ خداوند پدر شما، آدم
را از خاک آفرید و سپس فرزندان او را از نطفه آفرید و برای شما انسان‌ها
جفت قرار داد و هیچ زنی باردار نشود و نزاید، مگر اینکه این موضوع نزد خدا
دانسته است و بر اساس مشیّت ازلی نظم یافته و به طور مقدّر این روال در
زندگی بشر ادامه دارد و هیچ کس عمر طولانی نمی‌کند و هیچ کس از عمرش کم
نمی‌شود، مگر اینکه همه این احوال در پی تقدیرهای الهی با رمز خاص در لوح
محفوظ ثبت شده است و همه این امور بر خدا آسان است.»[۱۴]

باروری و کیفیت جمعیت

نکته
مهم و اساسی که در قرآن کریم وجود دارد، توجه به زاد و ولد انسان‌های
شایسته و مومن است؛ به عبارت دیگر آن چه که اهمیت دارد، افزایش تعداد جمعیت
نیکوکاران و صالحان است.

در
سوره اعراف، به خلقت اولین انسان و اولین بارداری اشاره شده است. بر اساس
آیات این سوره، حضرت آدم و حوا علیهماالسلام از خدا درباره مسائلی چون
جنسیت، قوی بودن یا شرایط جسمانی و خصوصیات ظاهری فرزندشان تقاضایی ندارند؛
بلکه خواهان فرزندی صالح و نیکوکار هستند؛ «هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ
نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها فَلَمَّا
تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحاً لَنَکُونَنَّ مِنَ
الشَّاکِرینَ؛ او خدایی است که(همه) شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز
از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آمیزش
کرد، حملی سبک برداشت، که با وجود آن، به کارهای خود ادامه می‌داد و چون
سنگین شد، هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند، اگر فرزند صالحی به ما
دهی، از شاکران خواهیم بود!»[۱۵]

با این اوصاف، در آیات قرآن کریم، باروری هدیه‌ای از سوی خدا به بندگان و پیروان شایسته معرفی شده است.

اهمیت
این موضوع، هنگامی دو چندان می‌شود که بر اساس آیات قرآن، حتی افرادی که
شرایط زاد و ولد را ندارند به اذن و اجازه و امر الهی، صاحب فرزند خواهند
شد. تولد حضرت یحیی و حضرت عیسی علیهماالسلام که هر دو از پیامبران الهی
هستند، نمونه‌ای از این گونه باروری‌هاست.

روایت‌ها
و احادیث فراوانی از معصومین و بزرگان و مبلغان دین در خصوص فضیلت
فرزندآوری و افزایش جمعیت جوامع مسلمان وجود دارد. این موضوع وقتی اهمیت
مضاعف می‌یابد که با نگاه به شرایط اجتماعی و سیاسی عصر ظهور قرآن و پیدایش
دین مبین اسلام، در می‌یابیم نقش جمعیت، نقشی بسیار تعیین کننده بوده است.

در
آیات کتاب آسمانی آیین یهود، آیات بسیاری در خصوص افزایش بی‌حد و حصر
جمعیت و تکثیر نسل به چشم می‌خورد. بخش‌هایی از این کتاب آسمانی مملو از
احکام و آموزه‌هایی است که پیروان باید در خصوص زاد و ولد انجام دهند، اگر
چه در این کتاب هرگز به روشنی قرآن، از برتری، فضیلت یا کیفیت جمعیت سخنی
به میان نیامده است.

در
سفر پیدایش گفت و گوی خدا با حضرت نوح علیه‌السلام چنین است؛ «و اما
شما(نوح) فرزندان زیاد بیاورید و زمین را پر سازید.» یا در جای دیگر آمده
است؛ «خدا، نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود: بارور و زیاد شوید و
زمین را پر سازید.» در انجیل، کتاب آسمانی مسیحیان، اگر چه اشاره‌ای
مستقیم به افزایش جمعیت نشده، امّا به مسائل دیگری؛ چون طول عمر یا افزایش
سن اشاره شده است که در نهایت می‌تواند در تعداد جمعیت اثرگذار باشد.

ذکر
این نکته هم لازم و ضروری به نظر می‌رسد، که آیات مطرح شده در قرآن بر رشد
جمعیت متناسب تاکید دارد. از منظری دیگر، قرآن کریم همچون سایر کتب
آسمانی، مسآله فرزندآوری را ارزشمند می‌داند و به افزایش جمعیتی صالح،
نیکوکار و با تقوا تاکید دارد.

منابع:
[۱]. سوره انعام، ۱۵۱
[۲]. ذاریات، آیات ۲۲ و ۲۳
[۳]. طلاق، آیات ۲ و ۳
[۴]. هود، ۶
[۵]. اسراء، ۳۱
[۶]. نوح، ۱۲
[۷]. اسراء، ۶
[۸]. توبه، ۶۹
[۹]. نحل، ۵۸ و ۵۹
[۱۰]. انعام، ۱۴۰
[۱۱]. آل عمران، ۴۷
[۱۲]. انبیاء، آیات ۸۹ و ۹۰
[۱۳]. واقعه، آیات ۵۸ و ۵۹
[۱۴]. فاطر، ۱۱
[۱۵]. اعراف، ۱۸۹

/م۱۱۸

admin بدون نظر ادامه مطلب

وحید طلعت از شعرای کشور به مناسبت سالروز شهادت مهدی باکری فرمانده لشکر عاشورا شعری سروده است.

وحید طلعت از شعرای کشور به مناسبت سالروز شهادت مهدی باکری فرمانده لشکر عاشورا شعری سروده است.

یک عصر پر کشیدی از این دنیا، با قلب پاره‌پاره و خون‌آلود

با پیکری رها شده در باران، با مرگِ عاشقی که اسیرت بود

بعدِ تو شهر غرق محرّم بود، غرق سکوت و غصّه و ماتم بود

شهری که در نبود تو جان می‌داد، با کوچه‌های خسته و بغض‌آلود

ای ساحل همیشگیِ این ایل! تو افتخارِ باقیِ این نسلی

دریای موج‌موج شهادت که در تو خلاصه بود هزاران رود…

تو رفتی و به جای تو ما ماندیم، از روزگار وصل تو جا ماندیم

در قلب‌مان سهند پر از غم ماند، در بغض‌هایمان غم بینالود

بالا بلند، ماه تمامی که در صورت تو گم شده معنی‌ها

عصر صعودِ سرخِ تو بعد از تو، پاییز شد به نیم رخت محدود

بی‌شک تو جاودانه‌ی این ایلی، تو فصل‌‌فصل خانه‌ی این ایلی

وقتی بهار در سخنانی سرخ، نام همیشه سبز تو را فرمود

ای خواستگاه واقعی ایمان، ای اعتقاد ماندنی تاریخ

ای آن‌که مرگ در دل تو مأیوس، ای آن‌که مرگ در دلِ تو نابود

مرگی چنین حماسه، چنین جاوید، تاریخ نیز یاد نخواهد کرد

هر تکّه از تن تو در آن پرواز، چیزی به ماندگاری عشق افزود

*

هر لاله یادگار نگاه توست، هر صبح عاشقانه پگاه توست

باید که فاتحانه تو را نامید، وقتی که کوه سنگ مزارت بود

admin بدون نظر ادامه مطلب

همايش ساليانه مديران هتل پارسيان در ۲۲ اسفند گذشته در هتل پارسیان استقلال برگزار شد .

به گزارش
پایگاه خبری بنیاد مستضعفان به نقل از روابط عمومی شرکت مادر تخصصی  سیاحتی و مراکز تفریحی و حمل و نقل پارسیان  در این همایش 
 مباحث مالی مربوط به عملکرد یازده
ماهه و مطابقت با برنامه و بودجه سال ۹۶ و گزارش عملکرد کارگروه منابع انسانی ارایه
شد و در ادامه موضوع  غذا و نوشابه و جایگاه
راهبردی آن در تحقق فروش سال ۹۷، آمادگی و اقدامات ایمنی در حوادث و اقدامات نوروزی
کمیته بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین
گزارش مديرعامل هلدينگ سياحتى و مراکز تفریحی و حمل و نقل پارسيان با حضور خود در
اين همايش ضمن تشکر از از زحمات مديران، اعضاى هيات مديره و كليه کارکنان خانواده
بزرگ هتل پارسیان گفت : ضمن تکریم منابع انسانی کار آمد در هتل های پارسیان باید
تلاش کنیم تا با استفاده بهره ور از همه منابع جهت ایجاد درآمد در کنار سایر واحد
های اقتصادی از ماموریت ها و رسالت های محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان انقلاب
اسلامی پشتیبانی کنیم .

 پور اکبریان در ادامه با خاطر نشان کردن  استراتژى مصوب توسعه سال آتى  شرکت تاکید کرد : توجه به اصلى ترين سرمايه
هلدينگ كه همان منابع انسانى و نيروهاى با غيرت و متعصب شركتها و  آموزش با هدف ارتقا سطح علمى و توانمندى همه
همكاران و كارشناسان همكار یکی از مهمترین اهداف شرکت در سال آینده خواهد بود.

 

وی  همچنين يكى از اصلى ترين خواسته هاى خود از
مديران هتلها را ارتقاء سطح كمى و كيفى خدمات عنوان کرد  كه شاخص آن در حوزه غذا و نوشابه مورد بحث و
تبادل نظر  مدیران شرکت هتل های پارسیان قرار
گرفت
.

 

در ادامه
همایش درخصوص به بررسی وضعیت رزرواسیون آنلاین، باشگاه مشتریان و تشکیل ستاد نوروزی
پرداخته شد
.

 

 این گزارش می افزاید  : در خاتمه همایش  مديران هتلها نسبت به طرح نقطه نظرات پيشنهادى و
توسعه اى خود پرداختند  و سپس برنامه  پرسش و پاسخ مديران از مدير عامل هلدينگ برگزار
شد

admin بدون نظر ادامه مطلب

مسافت حد ترخص هر شهر به شهر دیگر را چگونه باید بسنجیم؟منتظران ظهور: پاسخ سوال های شرعی برخی از کاربران در خصوص «نماز» كه توسط حجت الاسلام سیدجلال موسویان سخنران و کارشناس امور دینی و مذهبی، داده شده، به شرح زیر است:

* چرا ما نماز می خوانیم؟

نماز داراى جایگاه ویژه‏اى در ادیان الهى است و در طول تاریخ تمامى پیامبران و پیروان آن‌ها سفارش به نماز شده‌‏اند. اما چرا نماز؟ اسلام و قرآن داراى سیستمى ترتیبى جهت میل آدمى به مراتب کمال است که از جمله آن‌ها اقامه نماز است. محور تربیت و تعالى انسان در مکتب اسلام، با توجه به خداوند و در نظر گرفتن موقعیت او و نیز جایگاه خود انسان میسّر است. این توجه با نماز حاصل مى‏‌شود. نماز و نه هیچ عبادت دیگرى، براى خداوند سودى به همراه ندارد و اگر هیچ کس در تمامى هستى سر بر آستان او نساید، بر دامن کبریایى او گردى نمى‌‏نشیند. ولى غفلت انسان از خداوند، زمینه سقوط وى به پست‏‌ترین درجات را فراهم مى‏‌کند. حال آن که یاد خداوند او را بر طریق مستقیم نگاه مى‏‌دارد و در طوفان حوادث زندگى و فراز و نشیب آن دست او را مى‌‏گیرد. اگر بخواهیم نقش نماز را در طول زندگى به چیزى تشبیه کنیم، باید بگوییم، نماز همانند چراغ‏هایى نورانى در مسیرى تاریک و ظلمانى و پیچ در پیچ است که انسان را به پیمودن راه اصلى و منحرف نگشتن و اسیر غول بیابان نشدن دعوت مى‏‌کند. این چراغ‏ها باید همواره روشن باشد وگرنه آدمى ممکن است در مرحله‏اى به بیغوله‏اى بیفتد و چه بسا بازگشت از آن میسر نباشد. فلسفه اصلى نماز و دیگر عبادات همین است. بدون نماز و عبادت انسان تربیت نمى‌‏شود و توان لازم را براى پیمودن راه کمال نمى‌‏یابد. نـمـاز موجب یاد خداست؛ یاد خدا بهترین وسیله براى خویشتن دارى و کنترل غرایز سرکش و جلوگیرى از روح طغیان است. 

نمازگزار همواره به یاد خدا است، خدایى که از تمام کارهاى کوچک وبزرگ ما آگاه است، خدایى که از آنچه در زوایاى روان ما وجود دارد و یا از اندیشه ما می‌گذرد، مطلع و با خبر است و کـمـترین اثر یاد خدا این است که به خودکامگى انسان و هوس‌هاى او اعتدال مى‌بخشد، چنان که غـفلت از یاد خدا و بى خبرى از پاداش‌ها و کیفرهاى او، موجب تیرگى عقل و خرد و کم فروغى آن مى‌شود.

 

انـسـان غـافـل از خـدا در عـاقبت اعمال و کردار خود نمى‌اندیشد و براى ارضاى تمایلات و غرایز سـرکـش خـود حد و مرزى را نمی‌شناسد و این نماز است که او را در شبانه روزپنج بار به یاد خدا مى‌اندازد و تیرگى غفلت را از روح و روانش پاک می‌سازد. به راستى، انسان که پایه حکومت غرایز در کانون وجود او مستحکم است، بهترین راه براى کنترل غرایز و خواستهاى مرز نشناس او همان یاد خدا، یاد کیفرهاى خطاکاران و حساب‌هاى دقیق و اشتباه ناپذیر آن است. از این نظر قرآن یکى از اسرار نماز را یاد خدا معرفى مى‌کند: اقم الصلوه لذکرى نماز را براى یاد مـن بـپـادار (سوره طه، آیه ۱۴).

 

* مگر خدا به نماز ما نیاز داشته که نماز خواندن را واجب کرده است؟

 

البته آنچه گفته شد صرفا ترسیم کلى از مسائل بود. براى پى‌‏بردن به عمق هر یک از موارد فوق، باید به سیرى فکرى در آن پرداخت و در این زمینه از پرسش، مطالعه و تفکر مداوم سود برد. براى این منظور کتاب‏‌هاى ذیل معرفى مى‏‌شود: ۱ ـ اثبات وجود خدا، جمعى از دانشمندان ۲ ـ فروغ هدایت، مترجم: على دوانى ۳ـ اصول دین، شهید دستغیب ۴ ـ طرح علمى اصول اسلام، عطایى ۵ ـپیامبر شناسى، مکارم شیرازى ۶ ـ خدا و پیامبران، جعفر سبحانى ۷ ـ پیامبر امى، شهید مرتضى مطهرى ۸ ـ مقدمه‏اى بر جهان‏‌بینى اسلامى، شهید مرتضى مطهرى ۹ ـ خاتمیت، شهید مرتضى مطهری.

 

 

* برای ایام عید که سفرهای نوروزی در پیش است، مسافت حد ترخص هر شهر به شهر دیگر را چگونه باید بسنجیم؟

 

حد ترخص هر شهری ۲۴ کیلومتر است. در کمتر از ۱۰ روز اگر از وطن دور باشید نماز شکسته است؛ و اگر در مسافرت وقتی ۱۰ روز یک جا می‌مانید حد ترخصش ۲۴ کیلومتراست.

 

 

* پدرم فوت کرده، و هنوز بعد از چند سال نمازهای قضای ایشان را نمی‌دانیم که به جا بیاوریم، چه کار باید کنیم؟ می شود نمازهای قضا را به جا نیاورد؟ 

اگر احتمال می دهند که پدرشان نماز قضا نداشته است، مثلا حداقل تا ۵ روز نماز قضا را برای پدرشان بخوانند.

* خواندن نماز به زبان فارسی و یا برای اونایی که انگلیسی زبان هستند، می شود؟ 

بله خواندن نماز به زبان عربی واجب است و به مانند قبله می‌ماند، که هرکسی، هرجا نماز می‌خواند، باید به با زبان عربی باشد. دین و مکتب تشیعه، دین ضابطه‌مندی است. همانگونه که تلاوت قرآن به زبان عربی است، تلاوت نماز هم باید عربی باشد.

* نماز فقط برای زمان حضرت محمد (ص) بود؟ بقیه پیامبران به شکل عبادت می‌کردند؟ 

همه انبیاء عبادت را داشتند. این نمازی که ما به عنوان صلاه می گوییم، انبیاء دیگر هم داشتند. منتها نحوه و شکل آن متفاوت بوده است. اما این شکل نماز و نوع تعبد مخصوص دین مبین اسلام است.

* زندگیم را از شهری به شهر دیگر انتقال دادم احتمال هم میدهد شاید دوبار به محل زندگی اولی برگردم. اصلا معلوم هم نیست که برگردم. نمازم در محل زندگی مقصد شکسته است یا خیر ؟

اگر احتمال می‌دهد که به محلی که زندگی اولی می‌کردند، برگردد، بنا برهمان احتمالش نمازش کامل است.

* محل زندگیم اراک است و هفته ای ۱ روز باید به تهران بیام. اگر به هر دلیلی نماز ظهرم را نتوانم در تهران به جا بیاورم و بعد از اذان مغرب به اراک برسم، باید نماز قضای ظهر را شکسته به جا بیاورم، یا کامل؟

نماز را باید کامل بخوانند. چراکه دوباره به وطن خود برمی‌گردد. اما اگر در تهران می‌ماند، باید شکسته، نماز را ادا می‌کرد. ولی اینکه به اراک برگشته است، باید نماز را کامل به جا آورد.

* آیا گفتن اذان واقامه در نماز قضا واجب است؟

گفتن اذان و اقامه در نماز واجب نیست، در نمازهای ادا ( نمازهایی یومیه) تا حدی اذان  اقامه فضیلت دارد، که ائمه اطهار (ع) و حتی مراجع در فتواهایشان گفتند، شما می‌توانید نمازهایتان بشکنید و اذان و اقامه را بگویید. در آداب نماز این را داریم که گفتند اذان و اقامه مستحب است.

* اگر شخصی همه حلال وحرام ها را رعایت کند وهمه وظایف دینی خود را انجام دهد اما نماز نخواند و روزه نگیرد آیا اهل جهنم است یا نه ؟ و آیا کسانی که دینی به غیر از اسلام دارند و نماز نمی خوانند آنها هم اهل جهنم هستند؟ یا مثل دانشمندانی که جان انسان ها را نجات می د هند اما نماز نمی خوانند، چی؟

معنا ندارد که شخصی (همه) حلال و حرام‌ها را رعایت کند، اما بگوییم نماز و روزه به جا نمی‌آورد. چون نماز و روزه هم جزء واجبت است. از نظر احادیث در مورد نماز؛ «الصلوة عمود الدين ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها.» یعنی شأن نماز بین واجبات مثل شأن ولایت نسبت به شریعت است. که اگر نباشد سایر واجبات به کار نمی‌آید. مگر اینکه آن فرد نسبت به وجوب نماز یا روزه جاهل قاصر باشد نه مقصر، که در این صورت تکلیفی متوجه او نیست.

کسانی که دینی غیر از اسلام دارند اگر وضعیت فکری آنها به گونه‌ای باشد که اصلا احتمال حقانیت اسلام را نمی‌دهند و به حقانیت دین خود جازم هستند. امام راحل در مکاسب «محرمه» معتقد است که در این صورت (جزم به حقانیت دین خود) معاقب نیستند چون اصلا احتمال نمی دادند که دینشان درست نباشد و بنابرین جاهل قاصر هستند و تکلیف آنها به تدین به اسلام، تکلیف به چیزی است که در وسع معرفتی آنها نیست «و لایکلف الله نفسا الا وسعها»

اما چنانچه احتمال عقلایی عدم حقانیت دین خودشان و حقانیت اسلام را بدهند و تحقیق نکند مقصر هستند و معاقب و چنانچه حقانیت اسلام را بدانند و به آن ایمان نیاورند مصداق این آیه شریفه هستند؛ «و من یبتغ غبر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین…» دینش از او قبول نخواهد شد.

* شکیات متداول نماز به چند دسته تقسیم می‌ شوند؟

شکیات نماز بحث مفصلی است که اگر بخواهیم به سوال‌های همیشگی مردم برسیم، باید بگویم، قالب شک‌های ما بین شک دو، سه و چهار است، که شک بین دو سه نماز را باطل می‌کند، اما کسی که کثیرالشک باشد هرجور که نماز بخواند، نماز پذیرفته است. شک بین سه و چهار، در نماز چهار رکعتی  باید بنا را باید بر چهار بگذارند. و نمازشان را بخوانند و بعد از پایان نماز، یک رکعت بنا بر نماز احتیاط به جا آورند. شک بین چهار و پنج، و شک بین یک و دو در نماز دو رکعتی نماز را باطل می‌کند.

* اگر بین نماز مغرب باشیم و از یاد ببریم، چهار رکعت بخوانیم و همان لحظه نیت نماز قضا کنیم، این نماز به چه شکل است؟

می شود نیت را تغییر داد، اما به شرطی که نماز را باطل نکرده باشیم. می شود نماز را از دو رکعت به سه رکعت و از چهار رکعت و به دو رکعت تغییر داد. و همچنین می شود نیت کرد نماز مستحبی را به واجب تغییر داد،  اما نماز واجب را به مستحبی نمی شود تغییر داد.

admin بدون نظر ادامه مطلب

دکتر قنبری همدانی ریاست هیات مدیره موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران از بخش های مختلف مجتمع فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر بازدید کرد

به گزارش
پایگاه خبری بنیاد مستضعفان به نقل از روابط عمومی موزه رامسر ، دکتر قنبری همدانی
 در این بازدید از اتمام پروژه احیاء، مرمت
و بازسازی موزه کاخ رامسر، تالاب جدید واقع در مجتمع، طرح های انجام شده در نمایشگاه
عکس و اسناد، موزه باغ گیاهشناسی، موزه حمام قدیم، موزه مردم شناسی و موزه عاج ایران
و همچنین  از اولین نمایشگاه خودرو های تاریخی
ایران در شهر رامسر که از ۲۵ اسفندماه ۹۶ تا پایان تعطیلات نوروز ۹۷ در مجتمع
فرهنگی-موزه ای شهدای رامسر برپا شده بازدید کرد

admin بدون نظر ادامه مطلب

شرکت عمران و مسکن شمال به منظور بهبود کیفیت و ارتقاء سطح خدمات و نیز حفظ مزیت رقابتی نمک آبرود اقدام به اخذ گواهینامه های بین المللی ایزو ۱۰۰۰۲ (رسیدگی به شکایات مشتریان) و ایزو ۱۰۰۰۴ (رضایت مندی مشتریان) کرد

به گزارش
پایگاه خبری بنیاد مستضعفان به نقل از روابط عمومی شرکت عمران و مسکن شمال ،در همین
راستا شرکت مذکور با اصلاح و بهینه سازی زیرساخت های مورد نظر و  برگزاری دوره های آموزشی پیوسته چهار ماهه برای
تعداد ۱۰۰ نفر از پرسنل بهره برداری و واحدهای مرتبط  در شهرک گردشگری نمک آبرود موفق شد که گواهینامه
های فوق را از شرکت رایورزان کیفیت به عنوان نماینده شرکت الیانس کانادا برای مدت
سه سال به صورت رسمی دریافت کند.

admin بدون نظر ادامه مطلب

مدیرعامل هلدینگ سیاحتی ف مراکز تفریحی و حمل و نقل پارسیان روز یکشنبه گذشته ۲۰اسفند به همراه دو تن از معاونان شرکت هتل های بین المللی پارسیان از هتل پارسیان بم بازدید کردند

به گزارش
پایگاه خبری بنیاد مستضعفان به نقل از روابط عمومی شرکت مادر تخصصی  سیاحتی و مراکز تفریحی و حمل و نقل پارسیان مهندس
پوراکبریان مدیرعامل هلدینگ روز یکشنبه گذشته ۲۰اسفند  به همراه دو تن از معاونان  شرکت هتل های بین المللی پارسیان آقایان مولوی و
حکمی صفت از هتل پارسیان بم بازدید کردند و با پرسنل خدوم هتل به گفتگوی پرداخت .

 بنابراین گزارش در جریان این بازدید مهندس پور
اکبریان  مشكلات معشيت کارکنان هتل را بر
اساس  ضوابط و قوانين مورد بررسی قرار داده
و تاکید کردند هلدینگ سیاحتی  و مراکز
تفریحی و حمل و نقل پارسیان بر اساس وظیفه ذاتی خود منابع انسانی را مهمترین منابع
تولید می داند و ضمن تکریم و تجلیل از منابع ارزشمند انسانی خود باید در جهت بهره
وری حداکثری از امکانات در راستای تولید خدمات کیفی  باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم

 

admin بدون نظر ادامه مطلب

اجرای فاز اول منتظران ظهور و آبادانی روستاهای منطقه محروم لنده

طرح توان افزایی جوامع محلی بنیاد مستضعفان در شهرستان لنده آغاز شد.

به گزارش پایگاه
خبری بنیاد مستضعفان به نقل از “اخبار خوب”   این طرح در راستای اقتصاد مقاومتی و با هدف منتظران ظهور
و آبادانی روستاها و مناطق محروم شهرستان لنده و با تاکید بر معیشت پایدار از اسفند
۱۳۹۶ با مشارکت بنیاد مستضعفان و دانشگاه خوارزمی  آغاز شده و در فاز اول ۲۰ روستای شهرستان لنده را
زیر پوشش دارد
.

 

بنابراین گزارش
در فرایند آغاز این طرح رییس بنیاد مستضعفان و تنی چند از مدیران ارشد  بنیاد  از
فرایند اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی بنیاد علوی در روستای “شیتاب” بازدید
کردند
.

 

در این بازدید
دکتر طهماسبی از دانشگاه خوارزمی، فرایند آموزش تسهیل گران و برگزاری کارگاههای ارزیابی
مشارکتی روستایی را توضیح داده و سپس دو نفر از نمایندگان روستاییان نقشه مشارکتی منابع
روستا را تشریح کردند
.

 

در ادامه مهندس
سعیدی کیا به تجربه موفق بنیاد علوی در طرح منتظران ظهور و آبادانی روستاهای شهرستان قلعه
گنج اشاره کرده و بر اهتمام بنیاد علوی برای اجرای طرح در شهرستان لنده تاکید کرد.

وی مشارکت فعال
و منسجم روستاییان را برای موفقیت طرح ضروری دانسته و تسریع در سازمان دهی و استفاده
از ظرفیت های انسانی منطقه را خواستار شد.

admin بدون نظر ادامه مطلب