مناقصه تامین نیروی انسانی بخش نگهبانی

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ مذهبی

شرکت نئوپان کارون در نظر دارد عملیات لودری و تامین نیروی انسانی در بخش نگهبانی و انتظامات را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

شرکت
نئوپان کارون در نظر دارد عملیات لودری و تامین نیروی انسانی در بخش نگهبانی و
انتظامات را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا
از کلیه داوطلبان شرکت در مناقصه دعوت می شود از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۵لغایت ۹۶/۱۲/۲۵ در
ساعات اداری
جهت اقدام مقتضی به آدرس شوشتر ، منطقه دیمچه ،جنب شرکت کشت و صنعت کارون،شرکت
نئوپان کارون یا پایگاه اطلاع رسانی به نشانی
  www.neopankaroon.irمراجعه
فرمایند
.

 

آدرس :
شوشتر،منطقه دیمچه،جنب مجتمع کشت و صنعت کارون،شرکت نئوپان کارون

 

تلفن
تماس:۰۶۱۳۶۲۲۶۹۰۳

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم