اسنادی از حمایت مالی رژیم صهیونیستی از مطبوعات رژیم پهلوی

۲۳ آبان ۱۳۹۶ مذهبی

در این سند گزارشگر ساواک درباره جلسه داریوش همایون و مئیر عزری می‌نویسد: « آقای مئیر عزری معاون نمایندگی اسرائیل در تهران اظهار داشته است که داریوش همایون از او خواسته است که در روزنامه در شرف تأسیس آیندگان تا حدود دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری نمایند. او ضمناً گفته است در صورتی که این سرمایه‌گذاری عملی شود تعهد می‌نماید که برای همیشه مطالب روزنامه را علیه اعراب و به نفع اسرائیل تنظیم نماید.

پایگاه منتظران ظهور انقلاب اسلامی؛ ارتباط گسترده و پنهانی رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی در ابعاد مختلف حائز اهمیت و قابل بررسی است.  هر دو رژیم در جهت حفظ منافع یکدیگر اقدامات متقابلی را صورت می‌دادند. به همین جهت سرمایه‌گذاری صهیونیست‌ها در ایران  به عرصه رسانه و مطبوعات هم کشیده می‌شد.

بنابر سند حاضر در مهر ماه سال ۱۳۴۶ داریوش همایون برای تأسیس و انتشار روزنامه آیندگان از مئیر عزری – معاون نمایندگی رژیم صهیونیستی –  درخواست حمایت و پشتیبانی دو میلیون تومانی می‌کند. همایون که از چهره‌های ناشناخته و مرموز رژیم پهلوی است و نقش ویژه‌ای در احزاب سیاسی و مطبوعات آن دوران داشت، با جلب حمایت‌های مالی اسرائیل ، به انتشار مطالب در جهت منافع صهیونیست‌ها می‌پرداخت. 

در این سند گزارشگر ساواک درباره جلسه داریوش همایون و مئیر عزری می‌نویسد: « آقای مئیر عزری معاون نمایندگی اسرائیل در تهران اظهار داشته است که داریوش همایون از او خواسته است که در روزنامه در شرف تأسیس آیندگان تا حدود دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری نمایند. او ضمناً گفته است در صورتی که این سرمایه‌گذاری عملی شود تعهد می‌نماید که برای همیشه مطالب روزنامه را علیه اعراب و به نفع اسرائیل تنظیم نماید. داریوش همایون یازده شماره نشریه بامشاد را که در آن تفسیرهایی در مود اعراب و اسرائیل بر له و علیه اعراب نوشته شده بود را ارائه داده است و خواهش کرده که آن‌ها را به وزارت امور خارجه اسرائیل بفرستد و اضافه نموده که در سفری که به تل‌آویو کرده با مقامات وزارت امور خارجه اسرائیل راجع به این موضوع صحبت کرده و در آن وقت آن‌ها از او پشتیبانی کرده و وعده کمک داده‌اند.»

حمایت رژیم صهیونیستی از مطبوعات رژیم پهلوی

علاوه بر این پس از گذشت حدود یک ماه از این دیدار ساواک در گزارش دیگری در آبان ماه ۱۳۴۶ درباره حمایت رژیم صهیونیستی از روزنامه آیندگان  می‌نویسد: « داریوش همایون یکی از گردانندگان روزنامه آیندگان در سفری که در ایام جنگ‌های شش‌روزه اسرائیل و اعراب به اسرائیل رفته بود موضوع خرید یک رتاتیو از سرمایه‌داران اسرائیل را عنوان کرده و وزارت خارجه اسرائیل پس از مشورت با نمایندگی آژانس اسرائیل در ایران و با کمک (عزری) نماینده اسرائیل در تهران که از دوستان داریوش همایون می‌باشد سرانجام موافقت کرده که دولت اسرائیل و یا سازمان صهیونیزم پرداخت اقساط فروش رتاتیو را عهده‌دار شده و با پرداخت قسمتی از مخارج رتاتیو آن را به داریوش همایون بفروشند.

در مقابل این مساعدت مالی که دولت اسرائیل و وزارت امور خارجه این کشور به داریوش همایون کرده، او متعهد شده است که حمله به اعراب را در روزنامه مذکور عنوان نموده و از اسرائیل حمایت بنماید. در هفته گذشته موافقت کامل وزارت خارجه و پشتیبانی از همایون به وسلیه عزری به او ابلاغ گردید.»  

حمایت مالی رژیم صهیونیستی از مطبوعات رژیم پهلوی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم